Skrzynki sterownicze

Skrzynki połączeniowe slużą do łączenia i sterowania jednocześnie trzema napędami jeżeli aparaty, każdej fazy mają oddzielne napędy. Skrzynki sterownicze służą do zdalnego sterowania (między innymi do załączania i wyłączania) różnych urządzeń.