Księgowość

Grażyna Ebertowska
Główna księgowa

tel.: 59/863 18 57 wew. 28
fax.: 59/863 12 95
e-mail: ksiegowosc@logest.com.pl

Katarzyna Mrosewska
Księgowa

tel.: 59/863 18 57 wew. 28
fax.: 59/863 12 95
e-mail: ksiegowosc@logest.com.pl